marka tescil belgesi

Marka Tescil belgesi Yenilenmesi: Temel Bilgiler ve Adımlar

Marka tescil belgesi, bir işletmenin markasının korunmasını sağlayan, sahibine özel sınai haklar tanıyan resmi bir belgedir. Bu tescil ile marka, başvuru tarihinden itibaren on yıl süreyle korunur. Ancak, bu süre sonunda marka sahipleri, haklarını devam ettirmek istiyorlarsa, koruma süresini 10 yıllık periyotlar halinde yenilemek zorundadırlar. Yenileme işlemi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulması gerekmektedir; aksi takdirde, marka sahipleri marka üzerindeki haklarını kaybederler.

Marka Tescil Belgesi Yenileme Süreci Nasıl İşler?

Marka koruma süresi, Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince, başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu sürenin dolmasına altı ay kala, marka yenileme süreci başlar. Türk Patent ve Marka Kurumu’na bu süre zarfında yapılmayan yenileme başvuruları, markanın hükümsüz sayılmasına neden olur. Yenileme işlemleri yapılmayan markalar, son altı ay içinde yalnızca yasal yollarla ve dava açılarak geri alınabilir. Bu, markanın koruma hakkının tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Bu noktada, marka patent vekilleri önemli bir rol oynayarak, süreç takibini yapar ve marka sahiplerinin haklarının korunmasına destek olurlar.

Kısmi Marka Yenilemenin Avantajları

Bazı durumlarda, marka sahipleri tescil edilen mal ve hizmetlerin sadece bir kısmı için yenileme yapmayı tercih edebilir. Bu, kısmi marka yenileme olarak adlandırılır ve mal ve hizmet sınıflarının daraltılmasıyla, markanın korumasının on yıllık periyotlarla yenilenmesine imkan tanır.

Marka Yenileme İşlemleri Kimler Tarafından Yapılabilir?

Marka yenileme işlemleri, markanın sahibi veya sahibinin yetkilendirdiği bir vekil tarafından gerçekleştirilebilir. Başvuru sırasında gerekli evrakların sunulması ve marka yenileme ücretinin ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir.

Yenileme Süresinin Aşılması ve Sonuçları

Yenileme için belirlenen sürenin aşılması durumunda, koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık bir uzatma süresi içinde ek ücret ödeme koşuluyla yenileme talebinde bulunulabilir. Eğer marka belirlenen süre içinde yenilenmezse, marka hakkı sona erer. Yenileme başvurusunun onaylanmasının ardından, marka sahibine yenileme belgesi verilir ve markanın koruma süresi on yıl daha uzatılır.

Bize Ulaşın
Marka Araştırması Yapın

Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Belgesi
Marka Sınıfları
İletişim Bilgileri
Marka Araştırma ve Sözleşmeler
Marka Sınıfınızı Belirleyin
Tüm sınıfları detaylı incelemek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Index