Tasarım Tesciline İtiraz (1)

Tasarım Tesciline İtiraz Karşı Görüş Bildirimi Nedir?

Tasarım tesciline itiraz karşı görüş bildirimi, tasarım tescili başvurusuna karşı 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara karşı tasarım sahibi tarafından sunulan bir savunmadır. Bu savunmada, tasarım sahibinin itirazlara karşı argümanları ve delilleri sunulur ve tasarım tescilinin korunması için gerekli adımlar atılır. Karşı görüş bildirimi, tasarım tescilinin korunması için kritik bir öneme sahiptir.

Tasarım Tesciline İtiraz Bildirme Nedir?

Tasarım tesciline itiraz bildirme, 3. kişilerin tasarım tescili başvurusuna karşı yeni olmadığı, ayırt edici özelliği olmadığı veya başka bir hakka tecavüz ettiği gibi gerekçelerle başvurduğu bir işlemdir. İtiraz, tasarım tescilinin korunmasını tehdit edebilecek bir durumdur.

Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu Nedir?

Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu, Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve tasarım tesciline itirazlar ile karşı görüş bildirimlerini inceleyen bir kuruldur.

Karşı Görüş Bildirilmesine Ne Zaman İhtiyaç Duyarız?

Tasarım tescili başvurusuna karşı itiraz yapılması halinde, tasarım sahibinin haklarını korumak için karşı görüş bildirmesi tavsiye edilir. Karşı görüş bildirimi, tasarım sahibinin itirazlara karşı argümanlarını ve delillerini sunarak tasarım tescilinin korunmasını sağlamasına yardımcı olur.

İtiraza Karşı Görüş Bildirimi Nereden Yapılır?

İtiraza karşı görüş bildirimi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na online veya posta yoluyla yapılan başvuru ile yapılmaktadır. Başvuruya aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir:

 • Karşı görüş bildirimi dilekçesi
 • İtirazlara karşı argümanları ve delilleri içeren belge
 • Harç bedeli dekontu

Tasarım Tescil Görüş Bildirimi Nerede Yayına Çıkar?

Tasarım tescil görüş bildirimleri, Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Resmi Bülten’de yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.

Tasarım Yayınına Gelen İtiraza Karşı Görüş Bildirme Zorunluluğu Var mı?

Hayır, tasarım tescili başvurusuna karşı gelen itiraza karşı görüş bildirmek zorunlu değildir. Fakat karşı görüş bildirilmemesi halinde, itirazın kabul edilmesi ve tasarım tescilinin reddedilmesi riski artar.

Karşı Görüş Bildirimi Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Karşı görüş bildirimi, itirazlara karşı net ve somut argümanlar içermelidir.
 • Bildirimde sunulan argümanlar, delillerle desteklenmelidir.
 • Bildirim dili açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Yasal süreçlere ve formalitelere dikkat edilmelidir.

Karşı Görüş Bildirimi Hazırlama Aşamaları:

 1. İtirazları ve gerekçelerini dikkatlice analiz edin.
 2. İtirazlara karşı argümanlarınızı ve delillerinizi toplayın.
 3. Karşı görüş bildirimi dilekçesini hazırlayın.
 4. Dilekçeye gerekli belgeleri ekleyin.
 5. Başvuruyu Türk Patent ve Marka Kurumu’na iletin.

Karşı Görüş Bildirimi İçin Gerekli Belgeler:

 • Karşı görüş bildirimi dilekçesi
 • İtirazlara karşı argümanları ve delilleri içeren belge
 • Harç bedeli dekontu
 • Varsa vekaletname

Karşı Görüş Bildirimi Süreci:

 • İtirazın tebliğinden itibaren 2 ay içinde karşı görüş bildirimi yapılmalıdır.
 • Karşı görüş bildirimi ve deliller Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Kurul, her iki tarafın da görüşlerini dinledikten sonra nihai bir karar verir.
 • Karar Resmi Bülten’de yayımlanır.

Karşı Görüş Bildirimi Ücreti:

Karşı görüş bildirimi ücreti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen tarife göre hesaplanır. Ücret, itirazın kapsamına ve sunulan delillerin sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Uzman Desteği Alma Önerisi:

Tasarım tesciline karşı görüş bildirimi hazırlamak ve süreç takibi yapmak karmaşık bir işlem olabilir. Bu nedenle, bu konuda uzman bir avukattan veya patent vekilliğinden danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Ek İpuçları ve Püf Noktaları:

 • Karşı görüş bildirimi dilekçesini hazırlarken dilbilgisi ve imla hatalarına dikkat edin.
 • Dilekçede kullanılan terimlerin açık ve anlaşılır olduğundan emin olun.
 • Delillerinizi eksiksiz ve düzenli bir şekilde sunun.
 • Gerekirse bilirkişi incelemesi talep edebilirsiniz.
 • Süreç takibini dikkatli bir şekilde yapın.
 • Yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilin.

Tasarım Tesciline İtirazın Ticari Etkileri:

Tasarım tesciline itiraz ve karşı görüş bildirimi süreci, tasarım sahibinin ve itiraz eden üçüncü tarafın ticari faaliyetlerini etkileyebilir. Bu süreçte tasarım sahibi, tasarımını kullanma ve pazarlama konusunda bazı kısıtlamalarla karşılaşabilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ise tasarım tescili reddedilebilir ve bu durum tasarım sahibinin ticari itibarına ve markasına zarar verebilir.

Karşı Görüş Bildirimi ile İtirazın Reddedilmesi:

Karşı görüş bildirimi, itirazın reddedilmesi için önemli bir araçtır. Etkili bir karşı görüş bildirimi ile itirazların çürütülmesi ve tasarım tescilinin korunması mümkündür.

Karşı Görüş Bildiriminin Hukuki Dayanağı:

Karşı görüş bildirimi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9. Maddesine dayanmaktadır. Bu maddeye göre, tasarım tesciline itiraz eden üçüncü kişiye karşı tasarım sahibi tarafından karşı görüş bildiriminde bulunulabilir.

Karşı Görüş Bildiriminde Sunulabilecek Deliller:

Karşı görüş bildiriminde sunulabilecek deliller şunlardır:

 • Tasarımın yeni ve ayırt edici olduğunu gösteren belgeler
 • Tasarımın üçüncü kişinin haklarını ihlal etmediğini gösteren belgeler
 • Bilirkişi raporları
 • Tanık beyanları

Bilirkişi İncelemesi Talebinde Bulunma:

Tasarımın teknik özelliği veya üçüncü kişinin haklarının ihlali gibi konularda bilirkişi incelemesi talep edilebilir. Bilirkişi incelemesi, karşı görüş bildiriminin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.

Vekaletname ile Temsil Edilme:

Tasarım sahibi, karşı görüş bildirimi sürecinde bir avukat veya patent vekilli tarafından temsil edilebilir. Vekaletname ile temsil, sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

Karşı Görüş Bildirimi Sürecinin Takibi:

Karşı görüş bildirimi sürecinin takibi önemlidir. Sürelerin kaçırılması, tasarım tescilinin reddedilmesine neden olabilir.

Karşı Görüş Bildirimine İtiraz Hakkı:

İtiraz eden üçüncü kişi, karşı görüş bildirimine karşı itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz, Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu tarafından değerlendirilir.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması:

Tasarım tesciline karşı görüş bildirimi, tasarım sahibinin fikri mülkiyet haklarını korumasına yardımcı olan bir araçtır. Bu süreçte dikkatli ve titiz bir şekilde hareket edilmesi önemlidir.

Uzman Görüşü Önerisi:

Tasarım tesciline karşı görüş bildirimi ve itiraz süreçleri karmaşık olabilir. Bu nedenle, bu konularda uzman bir avukat veya patent vekilli ile görüşmeniz ve danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Tasarım tesciline karşı görüş bildirimi, tasarım tescilinin korunması için önemli bir araçtır. Bu rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda hareket ederek, tasarım tesciline karşı gelen itirazlara karşı etkili bir şekilde savunma yapabilir ve tasarımınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Marka Araştırması Yapın

Tasarım Tesciline İtiraz
Tasarım Tesciline İtiraz

 

Marka Sınıfları
İletişim Bilgileri
Marka Araştırma ve Sözleşmeler
Marka Sınıfınızı Belirleyin
Tüm sınıfları detaylı incelemek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir