Tasarım Hak Sahibi Bilgi Değişikliği (1)

Tasarım Hak Sahibi Bilgi Değişikliği: Haklarınızı Yönetin

Tasarım tescili, yenilik ve koruma arayanlar için önemli bir adımdır. Tescil sonrası hak sahibi değişiklikleri de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu makalede, tasarım hak sahibi bilgi değişikliği işlemlerini detaylı inceleyeceğiz.

Tasarım Hak Sahibinin Gerçekleştirebileceği İşlemler:

Tasarım hak sahipleri aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

 • Lisans: Tasarımın kullanımının üçüncü bir kişiye devredilmesi
 • Devir: Tasarımın tüm haklarının üçüncü bir kişiye devredilmesi
 • Birleşme, Bölünme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu: Şirketler ile ilgili tasarruf işlemleri
 • Miras Yoluyla İntikal: Hak sahibinin vefatı halinde mirasçılara intikal
 • Rehin: Tasarımın borç teminatı olarak gösterilmesi
 • Unvan veya Tür Değişikliği: Hak sahibinin unvan veya türünde değişiklik olması
 • Adres Değişikliği: Hak sahibinin adresinde değişiklik olması
 • Hataların Düzeltilmesi: Tescil belgesindeki hataların düzeltilmesi

Miras Yoluyla İntikal:

Miras yoluyla intikal işleminde, aşağıdaki belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılmalıdır:

 • Talep formu
 • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği
 • Yabancı dilde ise yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Ücretin ödendiğini gösterir belge

Devir Yoluyla İntikal:

Devir yoluyla intikal işleminde, aşağıdaki belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılmalıdır:

 • Talep formu
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
 • Devre konu tasarım tescil numarasının yer aldığı devir sözleşmesi
 • Yabancı dilde ise yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

Kısmi Devir İşlemleri:

Çoklu başvurularda tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilmektedir. Kısmi devirlerde, devir sözleşmesinde devredilen tasarımların sıra numaraları belirtilmeli ve yeni dosya oluşturulmalıdır. Devire konu tasarımlar için yeni tasarım tescil numarası verilir ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartı ile tasarım tescil belgesi düzenlenir. Tasarım, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve devir işlemi Bülten’de yayımlanır.

Tasarım Hak Sahibi Bilgi Değişikliği Hakkında:

 • Değişiklikler sicile kaydedilir ve Bülten’de yayımlanır.
 • İşlemler için gerekli belgeler ve ücretler Kurumun web sitesinde yer alır.
 • Hak sahipleri, vekil aracılığıyla da işlem yapabilir.

Daha Fazla Bilgi:

Tasarım hak sahibi bilgi değişikliği işlemleri hakkında detaylı bilgi için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.turkpatent.gov.tr/

Bize Ulaşın
Marka Araştırması Yapın

Tasarım Hak Sahibi
Tasarım Hak Sahibi
Marka Sınıfları
İletişim Bilgileri
Marka Araştırma ve Sözleşmeler
Marka Sınıfınızı Belirleyin
Tüm sınıfları detaylı incelemek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Index